Programöversikt - Dag för Dag

SILF är med och arrangerar programpunkter konferensens alla dagar. IFIS är med och arrangerar programpunkter fr.o.m. onsdag 15 maj kl. 10.45 t.o.m. konferensens slut fredag 17 maj. De mikrobiologiska föreningarna (FKM, RFM & SFM) är med och arrangerar programpunkter fr.o.m. tisdag 14 maj kl. 10.00 t.o.m. torsdag 16 maj kl. 14.45. Alla deltagare och sponsorer är givetvis välkomna att delta konferensens alla dagar.

Abstractsinlämning pågår, läs mer:   SILF & IFIS >>   Mikrobiologi >>

SISTA DAG FÖR INLÄMNING 28 FEBRUARI

Arrangör:
IFIS IFIS Mikro Mikro SILF SILF SILF Mikro SILF & Mikro SILF IFIS SILF & IFIS IFIS Mikro IFIS & Mikro Alla Alla 5

Tisdag 14/5
07.30 Registreringen öppnar
08.00 - 10.00

 

 

   

Ungt Forum

Hud och mjukdelsinfektioner

Moderator: Lena-Maria Söder
Medverkande: Cecilia Rydén, Per Åkerlund och Lars Vesslén

Lokal:

10.00 - 11.20/11.30

Praktisk workshop: Jorden runt på 80 minuter – en odyssé i parasitologi.
Moderator: Jessica Ögren

Lokal: Klinisk Mikrobiologi,

Länssjukhuset Ryhov (begr antal deltagare)

Workshop:
Snabbodlings diagnostik.

Moderator: Anna Åkerlund
Medverkande: TBA

Studiebesök på Klinisk mikrobiologi.
Länssjukhuset Ryhov             (begr antal deltagare)

11.30 - 13.00

Lunch (Restaurang Black & White) samt kaffe i uställningen

13.00 - 14.45

Invigning (13.00-13.15)
Keynote 1: Tick-borne diseases (session given in english)
Chair: Anna J Henningsson
Keynote föreläsare: Claus-Peter Hunfeld​
Medverkande: Malin Lager, Linda Wass, och Randi Eikeland
Lokal: Hammarskjöldsalen 

14.45 - 15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i utställningen, speakers corner
15.30 - 17.00

Symposium: Abdominella infektioner – en utmaning för både infektionsläkaren, kirurgen och bakteriologen, inkl. sepsis-kvalitetsregister.
Moderator: Jonas Crohnqvist
Medverkande: Christian Giske, Jonas Sundén-Cullberg och Marie-Louise Lydrup

Lokal: Hammarskjöldsalen

Symposium: Multiplexpaneler för virusdiagnostik
Moderator: Håkan Janson
Medverkande: Annika Allard och Niclas Sundell

Lokal: Rydbergssalen

 

17.00 - 18.00 Årsmöte: SILF Årsmöte: FKM Årsmöte: RFM Årsmöte: SFM
18.00 - Postersession & Utställarmingel med mat & dryck
ONSDAG 15/5

Arrangör:
IFIS IFIS Mikro Mikro SILF SILF SILF Mikro SILF & Mikro SILF IFIS SILF & IFIS IFIS Mikro IFIS & Mikro Alla Alla 5

06:30 Morgonjogg (läs mer under "socialt program")
07.30 Registreringen öppnar
07.30 - 08.15

Frukostseminarium arrangerat av Correvieo. Se vidare separat flik

08.30 - 10.00

Symposium: Antibiotikadilemman – frågor att besvara.

Moderator: Gisela Otto
Medverkande: Johan Tham och Simon Werner

Lokal: Hammarskjöldsalen

Fria föredrag: Mikrobiologi.

Moderatorer: Håkan Janson, Camilla Lagheden och Per-Eric Lindgren

Lokal: Rydbergssalen

10.00 - 10.45 Förmiddagsfika med utställarna i utställningen, speakers corner
10.45 - 12.15

Grand Round

Moderatorer: Anna Fornarve och Syster Görel

Lokal: Hammarskjöldsalen

12.15 - 13.15 Lunch (Restaurang Black & White)
13.15 - 14.45

Symposium: Vaccination av vanliga vuxna, inkl. penumoni kvalitetsregister.

Moderator: Malin Bengnér
Medverkande: Adam Roth och Helena Hervius Askling

Lokal: Hammarskjöldsalen

Symposium: Skit in, skit ut - om vikten av bra provtagning.

Moderator: Lena Serrander
Medverkande: Pia Karlsson

Lokal: Rydbergssalen

14.45 - 15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i utställningen, speakers corner
15.30 - 17.00

Interaktivt fallseminarium: Infektioner relaterade till intravasala katetrar. Nedslag på accessteam, diagnostik och behandling. Inkl. endokardit-kvalitetsregister

Seminarieledare: Fredrik Hammarskjöld
Medverkande: Karin Johansson och Mia Furebring

Lokal: Hammarskjöldsalen

Late breaking news/emerging infections.

Moderator: Lars-Magnus Andersson

Lokal: Rydbergssalen

17.00 - 18.00  
18.00 - 19.00   
19.00 - Middag på Munksjömagasinen
TORSDAG 16/5

Arrangör:
IFIS IFIS Mikro Mikro SILF SILF SILF Mikro SILF & Mikro SILF IFIS SILF & IFIS IFIS Mikro IFIS & Mikro Alla Alla 5

06:30 Morgonyoga (läs mer under "socialt program")
07.30 Registreringen öppnar
07.30 - 08.15

Ev. frukostseminarium

08.30 - 10.00

Fria föredrag: Infektion och Mikrobiologi

Moderatorer: Mia Furebring och Håkan Janson

Lokal: Hammarskjöldsalen

Presentationer av magisteruppsatser

Moderator: Johanna Petersson
Medverkande:
Anna Gustavsson och Maria Kling Kullback,
Ramona Fust och Jessica Hjalmarsson
Matilda Persson

Workshop IFIS
Moderatorer: Maria Berg och Johanna Petersson

Lokal: Rydbergssalen

10.00 - 10.45 Förmiddagsfika med utställarna i utställningen, speakers corner
10.45 - 12.15

Justus Ström-föreläsning samt prisutdelning

Klimatförändring och transition av infektionspanoramat i norr - med växter och djur på marsch.
Föreläsare: Birgitta Evengård
Moderator: Mia Furebring

Lokal : Hammarskjöldsalen

Symposium: STRAMA för infektionssjuksköterskor

Moderator: Maria Berg
Medverkande: Andreas Lägermo och Cecilia Magnusson

IFIS årsmöte

Lokal: Rydbergssalen

 

12.15 - 13.15 Lunch (Restaurang Black & White)
13.15 - 14.45

Keynote 2: The clinical use of next generation sequencing (NGS): characterization of normal flora and mapping of outbreaks (session given in english) 

Chair: Lena Serrander
Keynote föreläsare: Colin Hill
Medverkande: Jenny Welander, Malin Bergman-Ljungeström och Paula Mölling

Lokal: Hammarskjöldssalen

 

14.45 - 15.30 Eftermiddagsfika med utställarna i utställningen, speakers corner
15.30 - 17.00

Symposium: Primär handläggning av hemorragiska febrar och MERS.
Moderatorer: Anna Grahn och David Ekquist
Medverkande: Robin Jungmar-Ridell

Lokal: Hammarskjöldsalen

INFCare HIV - rapport från registret.
Moderator: Veronica Svedhem

Lokal: TBA

17.00 - 18.00

Årsmöte: Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Lokal: TBA

18.00 - 19.00 Sociala aktiviteter. Läs mer under fliken "socialt program"
19.00 - Middag på Kulturhuset Spira
FREDAG 17/5

Arrangör:
IFIS IFIS Mikro Mikro SILF SILF SILF Mikro SILF & Mikro SILF IFIS SILF & IFIS IFIS Mikro IFIS & Mikro Alla Alla 5

07.30 Registreringen öppnar
07.30 - 08.15

Ev. frukostseminarium

08.30 - 10.00

Vetenskapliga rapporter baserade på data från InfCare Hepatit
Moderator: Ola Weiland.
Medverkande: Ann-Sofi Duberg/Soo Aleman, Martin Kåberg

Lokal: TBA

Interaktivt fallseminarium: Hot Topics from the Tropics Seminarieledare: Charlotta Rydgård
Medverkande: Silvia Botero Kleiven, Urban Hellgren

Lokal: TBA

Interaktivt fallseminarium: Ortopediska proteser och implantat – ”dos and don'ts”
Seminarieledare: Bo Söderquist och Staffan Tevell

Lokal: TBA

Seminarium: Virala CNS-infektioner - ett teamarbete.
Föreläsare: Anna Grahn 

Erfarenheter från Centrum för vektorburna Sjukdomar
Föreläsare: Björn Olsen

10.00 - 10.45 Förmiddagsfika med utställarna i utställningen, speakers corner
10.45 - 12.15

Keynote 3: Primary immunodeficiency – Understanding the burden of the disease (given in english)

Chair: Per Wågström
Keynote föreläsare: Mark Ponsford
Participants: Peter Bergman

Lokal: Hammarskjöldsalen

 

12.15 - 13.15 Avslutning följt av lunch ”to go”

Huvud sponsorer