Vaccination av vanliga vuxna

Moderator: Malin Bengnér, Jönköping

Medverkande: Adam Roth, Stockholm, Helena Hervius Askling, Eskilstuna och Simon Athlin, Örebro

Vi är med all rätt stolta över vårt barnvaccinationsprogram, men hur tillgodoser vi att den vuxna befolkningen får bästa möjliga vaccinationsskydd? Vilka vaccin skall vi rekommendera till alla vuxna eller till särskilda riskgrupper som äldre eller vårdpersonal?  Och hur ser vi till att alla får tillgång till information och vaccin på ett effektivt och jämlikt sätt? Vi kommer att diskutera behovet av ett formaliserat vuxenvaccinationsprogram. Dessutom presenteras Folkhälsomyndighetens nyligen uppdaterade riktlinjer för pneumokockvaccination av vuxna, viktiga aspekter av TBE-vaccination och frågor kring vaccination av vårdpersonal. Sessionen innehåller även rapport från kvalitetsregistret för pneumoni.

Footer