KEY NOTE 1

Session given in English.

Moderator: Anna J Henningsson, Jönköping/Linköping

Keynote föreläsare: Klaus-Peter Hunfeld, Frankfurt, Tyskland

Medverkande: Malin Lager, Jönköping, Randi Eikeland, Kristiansand, Norge och Linda Wass, Göteborg

Sessionen kommer att fokusera på dagens och morgondagens laboratoriediagnostik för borreliainfektioner, om aktuella nordiska samarbeten för att hantera fästingburna infektioner, samt den relativt nyupptäckta fästingburna patogenen Candidatus Neoehrlichia mikurensis.

Klaus-Peter Hunfeld, professor i medicinsk mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi och chef för Institutet för Laboratoriemedicin, Northwest Medical Centre, Academic Teaching Hospital, Goethe Universitetet, Frankfurt, Tyskland. Professor Hunfelds kliniska och forskningsmässiga arbete är omfattande och berör vektorburna mikroorganismer, epidemiologi, vårdhygien och smittskydd, snabb molekylärbiologisk diagnostik samt resistensmekanismer. Sedan 2016 är han vice ordförande i Society for Promoting Quality in Medical Laboratories (INSTAND). Han är också medlem i ESCMID Study Group on Lyme Borreliosis (ESGBOR) och har varit medförfattare till flera av gruppens position papers.

 

 

Footer