Presentationer av magisteruppsatser

Moderator: Johanna Petersson, Göteborg

I januari 2019 examinerades andra omgången av specialistutbildade sjuksköterskorna inom infektionssjukvård, vid Röda korset högskola. Utöver yrkesexamen som specialistsjuksköterska leder även utbildningen till en magisterexamen i omvårdnad. Tre av magisterarbetena presenteras

  1. Sjuksköterskans strategier för att hantera etiska utmaningar på en infektionsavdelning, Anna Gustavsson, Stockholm och Maria Kling Kullback, Västerås
  2. "Boil it, cook it, peel it or forget about it" Att undvika smittsam sjukdom vid utlandsresa, Ramona Fust och Jessica Hjalmarsson, Linköping
  3. Sjuksköterskors mandat och möjlighet att välja vårdrum, Matilda Persson

Presentationerna efterföljs av frågestund.

Footer