Primär handläggning av hemorragiska febrar och MERS

Moderatorer: Anna Grahn, Göteborg och David Ekqvist, Linköping

Medverkande: Robin Jungmar-Ridell, Linköping och Hedvig Glans, Stockholm

Virala hemorragiska febrar (VHF) och MERS är allvarliga sjukdomar med potential för stor samhällspåverkan. Dock har endast enstaka fall av dessa sjukdomar hanterats i Sverige. Under Ebola epidemin 2014-2016 i Västafrika blev de flesta landsting i Sverige varse att de hade bristande rutiner för handläggning av framförallt VHF, men även MERS. För att vi ska kunna hantera misstänkta fall av VHF och MERS i Sverige behövs både kunskapen om sjukdomarna men också genomtänkta rutiner för den primära handläggningen. Vi vill i det här symposiet belysa svårigheterna med den primära handläggningen av både VHF och MERS och då med fokus på hur vi gör i Sverige.

 

Footer