Jorden runt på 80 minuter – en odyssé i parasitologi.

Begränsat antal deltagare, föranmälan krävs, genomförs på Mikrobiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov.

Moderator: Jessica Ögren, Jönköping

Abstract: En virtuell resa runt jorden med fokus på aktuella parasiter i olika områden. Vem har bytt namn, vem har muterat och varför ökar vissa? Diskussioner kring diagnostiska utmaningar och algoritmer för morgondagens behov. Hur upprätthåller vi mikroskopisk kompetens när molekylärbiologin tar en allt större plats? Kompetens var svårt när mikroskopi var den enda metoden, går det ens nu? Behövs mikroskopisk kompetens fortfarande?

Footer