Vetenskapliga rapporter baserade på data från InfCareHIV

Moderator: Veronica Svedhem, Stockholm

Medverkande: Åsa Mellgren, Borås, Olof Elfstam, Lund, Gateano Marrone, Stockholm samt Anders Sönnerborg, Stockholm

Sverige är först med att uppnå 90-90-90 målen. Redovisning av årsresultat, aktuell forskning och uppdaterade behandlingsriktlinjer.

 

 

 

Footer