KEY NOTE 2

Session given in English.

Moderator: Lena Serrander, Linköping

Keynote föreläsare: Collin Hill, Cork, Irland

Medverkande: Jenny Welander, Linköping, Malin Bergman-Ljungeström, Linköping och Paula Mölling, Örebro

Next generation sequencing (NGS) har snabbt blivit ett nytt diagnostiskt verktyg i de kliniska mikrobiologiska laboratorierna. NGS medger massiv parallellsekvensering vilket gör det möjligt att karaktärisera normalfloran på olika ställen. Det har även inneburit en mer precis typning av infektiösa agens. Den här sessionen inleds av Colin Hill, som beskriver sitt arbete om mikrobiotan i tarmen, följt av en presentation om mikrobiota hos patienter med Clostridioides difficile, före och efter fecestransplantation. Fortsättningsvis kommer presentationer om helgenomssekvensering av bakteriella stammar och jämförelser med traditionella typningsmetoders användbarhet i utbrottssammanhang. Vi avslutar med en paneldiskussion.

Colin Hill är professor i mikrobiologi på University College i Cork på Irland. Han är även grundare av APC Microbiome Institute, ett multidisciplinärt forskningscentrum med focus på tarm mikrobiota hos friska och sjuka. Hans huvudintressen är bakteriofager, bakteriociner och deras roll i att forma mikrobiomet, men även som behandlingsalternativ mot sjukdom.

Han har publicerat över 500 refereegranskade artiklar och har 18 patent inom området. Mer än 50 PhD studenter har fått examen från laboratoriet. Han är invald till Royal Irish Academy och American Academy of Microbiology och har emottagit Metchnikoffpriset i mikrobiologi 2010 tillsammans med medarbetare.

 

Footer