Workshop Snabb blododlingsdiagnostik

Session given in English.

Moderator: Anna Åkerlund, Jönköping/Linköping

Medverkande: Volkan Özenci, Stockholm, Paula Mölling, Örebro och Sohvi Hörkkö, Oulu, Finland

Tidig diagnos och korrekt behandling är av avgörande betydelse för den septiske patienten och blododling har en central roll i diagnostiken. Önskemål om snabba och korrekta svar från de mikrobiologiska labben lever ständigt.

I denna session kommer vi presentera och diskutera på vilka sätt blododlingsdiagnostiken kan skyndas på, när och var implementering av snabbanalyser lämpar sig och hur man kan arbeta för bättre ge alla medborgare samma diagnostiska förutsättningar oavsett avstånd till det mikrobiologiska labbet.   

Footer