Multiplexpaneler för mikrobiologisk diagnostik - med fokus på virus

Moderator: Håkan Janson, Växjö

Medverkande: Annika Allard, Umeå och Nicklas Sundell, Göteborg

Symposiet fokuserar på multiplexpaneler för virusdiagnostik, men berör även andra agens samt snabbdiagnostik av luftvägsagens. Olika metoders prestanda samt deras för- och nackdelar samt kliniska nytta berörs av föreläsarna. Symposiet avslutas med en paneldiskussion där auditoriet har möjlighet att ställa frågor.

Footer