Hot Topics from the Tropics.

Seminarieledare: Charlotta Rydgård, Stockholm

Medverkande: Silvia Botero Kleiven, Stockholm och Urban Hellgren, Stockholm

Parasitinfektion eller eosinofili efter tropikvistelse är en återkommande fråga på remisser till infektionsmottagningen, som blivit mer aktuell i takt med ökat resande och invandring. Ibland kan eosinofilin uppdagas långt efter utlandsvistelsen. Oklar eosinofili mynnar ibland ut i diagnosen Strongyloides-infestation, som kan uppvisa många olika manifestationer och som ofta gäckar oss i diagnostiken.

Ett annat växande problem är nitroimidazol-resistent Giardiasis, särskilt bland resenärer som varit i Indien. I detta interaktiva fallseminarium kommer vi med utgångspunkt från några fall diskutera hur vi bäst handlägger utredning och behandling av dessa tillstånd.

Footer