Symposium: Abdominella infektioner – en utmaning för både infektionsläkaren, kirurgen och bakteriologen, inkl. sepsis-kvalitetsregister.

Moderator: Jonas Cronqvist, Malmö

Medverkande: Christian Giske, Stockholm, Jonas Sundén-Cullberg, Stockholm, Marie-Louise Lydrup, Malmö och Jesper Svefors, Jönköping  

Abdominella infektioner omfattar många olika tillstånd i buken och innebär en multidiciplinär utmaning. Oklarheter kring diagnostik, förväntade patogener, kirurgisk intervention och behandlingstid avseende antibiotika föreligger. Dessa frågor avser vi belysa under vårt symposium. Sessionen innehåller även rapport från kvalitetsregistret för sepsis.

Footer