Fria föredrag: Mikrobiologi

Moderatorer: Håkan Janson, Växjö/FKM, Camilla Lagheden, Stockholm/RFM och Per-Eric Lindgren, Linköping/SFM

Denna session består av korta föredrag som presenteras av huvudförfattarna till utvalda mikrobiologiska arbeten. Urvalet har gjorts bland inkomna mikrobiologiska abstracts av företrädare för föreningarna FKM, RFM och SFM. Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion.

MI-01: Clinical validation of the full genotyping CLART4S HPV assay on Surepath and Thinprep samples according to the international guidelines for human papilloma test requirements for cervical screening, Camilla Lagheden, Stockholm

MI-02: Bra överenstämmelse mellan Biofire® FilmArray® och QIAstat-Dx (DIAGCORE®) luftvägs- och gastroenteritpaneler – problematiskt att verifiera diskrepanta fynd från feces, Håkan Janson, Växjö

MI-03: Ett mikrofluidiskt test med hög kapacitet för snabb antibiotikakänslighetsbestämning, Christer Malmberg, Uppsala

MI-04: Phenotypic detection of colistin resistance in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae requiring only 30 minutes of antibiotic exposure, Sofia Somajo, Växjö

MI-05: Multi-laboratory evaluation in southern Europe of the EUCAST method for rapid antimicrobial susceptibility testing directly from positive blood cultures, Anna Åkerlund, Jönköping/Linköping

MI-06: Helgenomsekvensering av Clostridium difficile ger mer detaljerad information än Ribotypning, Martin Sundqvist, Örebro

Footer