Fria föredrag: Infektion och Mikrobiologi

Moderatorer: Håkan Janson, Växjö/FKM och Mia Furebring, Uppsala/SILF

Huvudförfattarna, till fyra mikrobiologiska arbeten och fyra infektions-arbeten, presenterar sina resultat i korta föredrag med en sinsemellan stor innehållsmässig bredd i högt tempo. Mellan varje presentation finns tid för frågor och diskussion. Arbetena som presenteras har valts ut av företrädare för de mikrobiologiska föreningarna respektive SILFs styrelse.

MI-07: Infektiös endokardit orsakat av Streptococcus dysgalactiae; ett akut och aggressivt tillstånd, Anna Bläckberg, Lund

INF-O1: NEWS2 är bättre än qSOFA och RETTS för att identifiera patienter med risk för sepsis, Lisa Mellhammar, Lund

MI-08: EV-D68: en studie av intra- och interpatient-evolution med djup helgenomsekvensering, Robert Dyrdak, Stockholm

INF-O2: Long-Term Outcomes in 328 HDV and HBV Co-infected Patients according to Viremia, Ola Weiland, Stockholm

MI-09: Strain-specific degradation of meropenem in broth microdilution: a factor possibly influencing generated MICs, Oskar Ekelund, Växjö

INF-O3: Kinolonbehandling och risken för aortasjukdom, en nationell kohortstudie, Malin Inghammar, Lund

MI-10: Nationell spridning av vankomycinresistenta Enterococcus faecium 2017-2018, Petra Edquist, Stockholm

INF-O4: Mässlingsutbrott i Göteborg 2017/2018 – lägre virusmängd i nasofarynxprov vid genombrottsinfektioner, Nicklas Sundell, Göteborg

Footer