InfCare Hepatit

Moderator: Ola Weiland, Stockholm

Medverkande: Johan Westin  och Martin Kåberg, Stockholm

Kort presentation av nya svenska guidelines för behandling av kronisk hepatit B presenteras av Johan Westin.

Förloppet vid hepatit D/B co-infektioner kommer att redovisas av Soo Aleman som leder ett projekt som omfattar mer än 300 svenska patienter där risken för leverrelaterade sena komplikationer vid långtidsuppföljning analyseras. Risken för dessa events, cirros, dekompenserad cirros, HCC, kommer att visas. Basalt hade HDV RNA positiva cirros i 25 % och HDV RNA negativa anti-HDV positiva i 6,5 %.

InfCare för sprututbytes-patienter i Sverige och risker för re-infektion samt leverskadans omfattning hos deltagare i NEP i Stockholm kommer att redovisas av Martin Kåberg ansvarig för Stockholms NEP.

Footer