Ungt Forum (SPUK): Hud- och mjukdelsinfektioner

Utbildning för ST- och yngre läkare, föranmälan krävs.

Moderator: Lena-Maria Söder, Gävle

Föredrag och medverkande: ”Hud- och ytliga mjukdelsinfektioner med praktisk sårvård” Cecilia Rydén, Helsingborg, ”Nekrotiserande fasciit – patofysiologi och behandling” Per Åkesson, Lund och ”Mjukdelsinfektioner med ovanligare orsaker” Lars Wesslén, Gävle

Abstract: En betydande andel av de infektionssjukdomar vi behandlar inom både öppen- och slutenvården har fokus från hud- och mjukdelar. På årets Ungt forum avhandlas både akuta och kroniska hud- och mjukdelsinfektioner orsakade av olika agens. 

SILF välkomnar ST-läkare inom infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi att delta. Föranmälan krävs för att erhålla kursintyg enligt ST-målbeskrivningen. Övriga intresserande får delta i mån av plats. 

Footer