Postersession med mat

Vid denna session visas de inskickade abstracts upp, som valts ut att presenteras som postrar. Huvudförfattarna är på plats vid sina postrar för diskussion. Konferensens deltagare har en viktig uppgift i att utse årets bästa postrar, en från SILF och en från de mikrobiologiska föreningarna, utifrån kriterierna: vetenskaplig stringens, nyhetsvärde och presentation. Sessionen sker i mingelformat, med förtäring under sessionen.

Footer