Grand Round

Moderatorer: Anna Fornarve och Syster Görel, Jönköping

Abstract: Knepiga infektionsfall från hela landet presenteras. Två lag, bestående av infektionsläkare och kliniska mikrobiologer föreslår utredning och handläggning.

Footer