Symposium: Skit in, skit ut – om vikten av bra provtagning

Moderator: Lena Serrander, Linköping

Medverkande: Cecilia Magnusson, Jönköping och Pia Karlsson, Jönköping

Vikten av ett gott samarbete mellan provtagande enheter, tex infektionskliniken och det mikrobiologiska laboratoriet är av stort värde. För att diagnostiken ska vara till någon hjälp behöver vi rätt tagna prover på rätt indikation med tilläckligt med information för att hjälpa till från labbet. Sedan måste det mikrobiologiska laboratoriet vara noga med vad man rapporterar ut för att undvika onödig antibiotikaanvändning.

Denna session kommer att handla om indikationer för provtagning, hur man bäst tar dem, de vanligaste fällorna, men även hur man hanterar diagnostiken på olika laboratorier i Sverige, dvs vilka riktlinjer man tillämpar lokalt, vad man faktiskt rapporterar. Vi kommer särskilt att fokusera på sår/sårinfektioner, men även urin, luftvägar och feces.

Sessionen riktar sig till deltagare verksamma både inom patientnära verksamhet och mikrobiologisk verksamhet och kommer att innehålla frågor och diskussion.

Footer