Seminarium: Virala CNS infektioner och Centrum för vektorburna sjukdomar

Moderator: Carola Niklasson, Kalmar

Medverkade Anna Grahn, Göteborg, Katri Olsson, Göteborg, Lydia Aregawi, Göteborg och Björn Olsen, Uppsala

"Virala CNS infektioner - ett teamarbete”, Anna Grahn, Katri Olsson och Lydia Aregawi. Virala infektioner i hjärnan omfattar flera olika virus inklusive HSV-1, HSV-2, VZV, enterovirus och TBE och kan manifestera sig på flera sätt såsom meningit, encefalit, facialispares och även stroke. Encefalit och stroke är de mest allvarliga manifestationerna med allvarliga neurologiska resttillstånd både somatiskt och kognitivt. Dock kan även viral meningit som betraktas som mer benignt ge kognitiva besvär som varar i många månader. Det är viktigt att dessa patienter får rätt omhändertagande på vårdavdelningen men också att de följs upp adekvat för att förbättra läkning och återgång till normala funktioner. Ett standardiserat arbetssätt med teamarbete kan förbättra vården för dessa patienter. Olika virala CNS infektioner kommer att diskuteras samt även hur dessa patienter tas omhand i Göteborg enligt en teammodell.

”Erfarenheter från Centrum för Vektorburna Sjukdomar”, Björn Olsen. Föreläsningen handlar om hur vi på ett strukturerat och standardiserat sätt utreder personer som söker för kroniska fästingburna infektioner.

Footer