STRAMA för infektionssjuksköterskor

Moderator: Maria Berg, Jönköping

Medverkande: Andreas Lägermo, Jönköping och Cecilia Magnusson, Jönköping

Strama arbetar för ”Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård som motverkar antibiotikaresistens.” För att nå detta mål krävs ett teamarbete där flera olika professioner bidrar. Sjuksköterskans (potentiella) roll i just detta teamarbete har på senare år uppmärksammats allt mer, både i Sverige och internationellt. Denna session avser att belysa hur olika delar av sjuksköterskans befintliga ansvarsområden passar in i Strama-arbetet. Hur teamarbetet kring patienter med infektionssymtom kan stärkas kommer också att tas upp. Sessionen riktar sig till sjuksköterskor och kommer att innehålla frågor, diskussion och fallövningar.

Under sessionen hålls även IFIS årsmöte.

Footer