Frukostsymposier

15 MAJ 2019 07:30

Ambulatory management of Gram-positive infection in difficult to reach populations (Scandic Elmia)
UK experience of the management of patients with severe infections in situations where both hospital admission and outpatient parenteral antibiotic therapy (OPAT) are unsuitable or inappropriate.
Föreläsare: Neil Ritchie (UK)
Moderator: John Cunniffe (UK)

Arrangör: Correvio

 

Nya innovationer för effektivare diagnostik (Elmia lokal: K18)
Det mikrobiologiska laboratoriet står inför många utmaningar i framtiden; bl.a. ökad tillgänglighet, snabbare svar och effektivare processer för att möta kraven från sjukvården. Under frukostsymposiet presenterar BD flera nya lösningar inom bakteriologisk automation, informatik och molekylärdiagnostik som möjliggör denna utveckling. 
Föreläsare: Greta Johannesson, Eleonor Brandin och Erik Nyström

Arrangör: BD

 

17 MAJ 2019 07:30

Antimikrobiell låslösning; profylax mot infektion och ocklusion i centrala venösa accesser (Scandic Elmia)
- allmän information och klinisk erfarenhet från Barngastrocentrum, Akademiska barnsjukhuset   

Arrangör: Transcutan

Erfarenheter från tre år med sprututbytet i Jönköping – rutiner, behandling och samverkan (Scandic Elmia)

Föreläsare: Therese Olsson, sjuksköterska med specialistkompetens på sprututbytet och infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov

Mikael Carlsson, Överläkare på Infektionskliniken Länssjukhuset Ryhov

Malin Bengnér, Smittskyddsläkare i Region Jönköpings Län

Arrangör: MSD

 

Du föranmäler intresse till frukostsymposierna via deltagaranmälan. 

 

Footer