Klaus-Peter Hunfeld

Klaus-Peter Hunfeld, professor i medicinsk mikrobiologi, virologi och infektionsepidemiologi och chef för Institutet för Laboratoriemedicin, Northwest Medical Centre, Academic Teaching Hospital, Goethe Universitetet, Frankfurt, Tyskland.

Professor Hunfelds kliniska och forskningsmässiga arbete är omfattande och berör vektorburna mikroorganismer, epidemiologi, vårdhygien och smittskydd, snabb molekylärbiologisk diagnostik samt resistensmekanismer. Sedan 2016 är han vice ordförande i Society for Promoting Quality in Medical Laboratories (INSTAND). Han är också medlem i ESCMID Study Group on Lyme Borreliosis (ESGBOR) och har varit medförfattare till flera av gruppens position papers.

Tisdag 14 maj kl 13:15 - 13:45  Laboratory diagnosis of Lyme borreliosis: Current state of the art and future perspectives

 

Footer