Colin Hill

Colin Hill är professor i mikrobiologi på University College i Cork på Irland. Han är även grundare av APC Microbiome Institute, ett multidisciplinärt forskningscentrum med focus på tarm mikrobiota hos friska och sjuka. Hans huvudintressen är bakteriofager, bakteriociner och deras roll i att forma mikrobiomet, men även som behandlingsalternativ mot sjukdom.

Han har publicerat över 500 refereegranskade artiklar och har 18 patent inom området. Mer än 50 PhD studenter har fått examen från laboratoriet. Han är invald till Royal Irish Academy och American Academy of Microbiology och har emottagit Metchnikoffpriset i mikrobiologi 2010 tillsammans med medarbetare.

Footer