Posterutställning

Här hittar du instruktioner som gäller dig som posterpresentatör>>

Accepterade abstracts för infektion hittar du här>>

Accepterade abstracts för mikrobiologi hittar du här>>

INF-P001 An easy-to-use scoring system for predicting bacteremia with third-generation cephalosporin-resistant Enterobacteriaceae in a low-resistance setting

Annika Holmgren (1), Annika Ljung (2), Daniel Bremell (3)

(1) Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (2) Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (3) Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

INF-P002 Absence of nosocomial transmission from a case of imported Lassa fever when using standard barrier nursing methods

Anna Grahn (1), Andreas Bråve (2), Thomas Tolfvenstam (3), Marie Studahl (1)

(1) Infektionskliniken, Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (2) Avdelningen för mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten, Solna, (3) Infektionskliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm

INF-P003  Lymfomrisk hos patienter diagnostiserade med malaria i Sverige: En populationsbaserad kohortstudie

Katja Wyss (1,2), Tobias Svensson (3), Michael Fored (3), Fredrik Granath (3), Pontus Naucler (2), Anna Färnert (1,2)

(1) Patientområde Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (2) Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet, Solna, (3) Avdelning för Klinisk Epidemiologi, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet, Stockholm

INF-P004 Go with your gut. Changes to the human intestinal microbiota after international travel

Christian Kampmann (1, 2, 3), Johan Dicksved (4), Lars Engstrand (5), Hilpi Rautelin (2)

(1) Division of Infection Medicine, Skåne University Hospital, (2) Department of Medical Sciences, Clinical Microbiology, Uppsala University Hospital, Uppsala, (3) Centre for Research and Development, Uppsala University/County Council of Gävleborg, Uppsala, (4) Department of Animal Nutrition and Management, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, (5) Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institutet, Solna

INF-P005 Time to onset of infection with Clostridioides difficile

Johan Karp (1), Jon Edman Wallér (2), Michael Toepfer (3), Anders Lundqvist (4), Gunnar Jacobsson (1)

(1) Infektionskliniken, Skaraborgs Sjukhus Skövde, Skövde, (2) Vårdhygien, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, (3) Klinisk Mikrobiologi, Unilabs AB, Skövde, (4) Infektionskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

INF-P006 Borrelia PCR in cerebrospinal fluid as a diagnostic test for Lyme Neuroborreliosis in Swedish children

Stephanie Atallah (1), Barbro Hedin Skogman (2)

(1) Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (2) Barnkliniken, Falu lasarett, Falun

INF-P007 Fästingburna infektioner i CNS – kan det vara annat än Borrelia och TBE?

Paula Gyllemark (1,2), Peter Wilhelmsson (2,3), Camilla Elm (3), Markus Johansson (2, 4), Ivar Tjernberg (2, 5), Anna J Henningsson (2,3), Johanna Sjöwall (1,2)

(1) Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (2) Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitetet, Linköping, (3) Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (4) Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar, Kalmar (5) Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Länssjukhuset Kalmar, Kalmar

INF-P008 Need of invasive procedures to regulate intracerebral pressure in children with bacterial meningitis better predicted using our new predictive score MeningiSSS

Urban Johansson Kostenniemi (1, 2), Linda Karlsson (2), Sven-Arne Silfverdal (1), Christer Mehle (2)

(1) Klinisk Vetenskap, Umeå Universitet, Umeå (2) Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitet, Umeå

INF-P009 Inflammation och organdysfunktion vid experimentell E. coli sepsis; påverkan av inflammationsgraden vid infektionstillfället

Frida Wilske (1), Paul Skorup (1), Katja Hanslin (1), Helena Janols (1), Miklós Lipscey (2), Jan Sjölin (1)

(1) Infektionskliniken Uppsala, Akademiska sjukhuset & IMV Uppsala universitet Uppsala, (2) CIVA Uppsala, Akademiska sjukhuset & IKV Uppsala universitet, Uppsala

INF-P010 Låg nivå av HLA-DRA vid inskrivning på intensivvårdsavdelning är associerat med utveckling av sekundärinfektion eller dödsfall inom 60 dagar

Sara Cajander (1), Bianca Stammler Jaliff, (2), Anna Somell (3), Anders Bäckman (4), Anders Magnuson (5), Helena Alpkvist (2), Volkan Özenci (6), Jan Wernerman (3), Kristoffer Strålin (2)

(1) Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro, (2) Infektionskliniken, Karolinska Universitetsjukhuset Huddinge, Stockholm, (3) Enheten för intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm, (4) Centrum för klinisk forskning, Örebro Universitet, Örebro, (5) Enheten för klinisk epidemiologi och biostatistik, Örebro Universitet, Örebro, (6) Klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetslaboratoriet, Stockholm

INF-P011 SepsisFinderLite – ett verktyg för att prediktera patienter med hög risk för bakterier i blodbanan

Pernilla Kihlberg (1), Sara Cajander (1), David Nestor (2), Logan Ward (3), Mads Lause Mogensen (3), Martin Sundqvist (2)

(1) Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro (2) Laboratoriemedicin - klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, (3) TreatSystems, Aalborg, Danmark

INF-P012 Stafylococcus aureus bakteriemi i Gävleborg 2011-2016 – en retrospektiv epidemiologisk studie

Erika Norén (1), Erik Torell (1)

(1) Infektionskliniken, Gävle sjukhus, Gävle

INF-P013 Detektion av bakteriellt DNA i blod vid sepsis och septisk chock

Bianca Stammler Jaliff (1), Volkan Özenci (2), Anna Somell (3), Måns Ullberg (2), Kristoffer Strålin (1)

(1) Patientområde Infektionssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, (2) Funktion Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, (3) Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

INF-P014 Bakteriemi med Corynebacterium- från kontamination till infektiös endokardit

Magnus Rasmussen (1), Anna Wramneby-Mohlin (1), Bo Nilson (2)

(1) Institutionen för kliniska vetenskaper, Skånes universitetssjukhus, Lund, (2) Klinisk mikrobiologi, Region Skåne, Lund

INF-P015 Atypisk symtombild vanlig vid meningokockinfektioner orsakade av serogrupp W

Olof Säll (1), Susanne Jacobsson (2), Bianca Stenmark (2), Olof Hertting (3), Paula Mölling (2), Hans Fredlund (2)

(1) Infektionskliniken, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Örebro, (2) Laboratoriemedicinska kliniken, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet, Örebro (3) Enheten för pediatriska infektionssjukdomar, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

INF-P016 Värdet av uppföljningsodlingar avseende endokardit vid Staphylococcus aureus-bakteriemi

Andreas Eriksson (1), Ulf Ryding (1)

(1) Infektionskliniken, Östersunds sjukhus, Region Jämtland Härjedalen, Östersund

INF-P017 Bakteriemi med Staphylococcus aureus hos patienter med pacemaker eller pacemakerliknande system (CIED)

Sara Wahlström (1), Ingrid Selmeryd (2), Pär Hedberg (1), Jonas Selmeryd (1)

(1) Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås, (2) Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

INF-P018 Penicillin susceptibility testing of Staphylococcus lugdunensis – which method to use?

Malin Hagstrand Aldman (1), Lisa Påhlman (2)

(1) Infektionskliniken/infektionsmedicin, SUS/Lunds Universitet, Lund, (2) Infektionsmedicin, Lunds Universitet, Lund

INF-P019 Utvärdering av behandling med pivmecillinam vid pyelonefrit hos kvinnor

Cecilia Magnusson (1), Malin Bengnér (2), Anna-Carin Hegenlid (1), Andreas Lägermo (2)

(1) Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, (2) Smittskydd Vårdhygien, Region Jönköpings län, Jönköping

INF-P020 Komplementaktivering i CNS vid HIV-infektion med eller utan antiretriviral behandling

Arvid Edén (1), Charlotta Eriksson (2), Dietmar Fuchs (3), Henrik Zetterberg (4), Tomas Bergström (2)

(1) Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (2) Biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar, Göteborgs Universitet, Göteborg
(3) Division of Biological Chemistry, Biocenter, Innsbruck Medical University, Austria, (4) Klinisk neurokemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

INF-P021 Lost and Found – En utvärdering av aktivt uppsökande av personer med hepatit C som tappat kontakten med sjukvården i Skåne

Jesper Brantefors (1), Mattias Waldeck (2), Ulla Stamer (2), Niclas Winqvist (2)

(1) VO Infektionssjukdomar, Skånes  Universitetssjukhus, Malmö, (2) Smittskydd Skåne, Malmö

INF-P022 Leverfibros mätt med Fibroscan före och efter DAA behandling av Hepatit C

Hassan Qazi (1), Lisa Gunnarsson (1), Kristina Cardell (1)

(1) Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

INF-P023 HIV behandlingskaskaden bland kvinnliga sexarbetare i Guinea-Bissau, Västafrika

Jacob Lindman (1), Mamadú Aliu Djaló (2), Ansu Biai (3), Fredrik Månsson (4), Joakim Esbjörnsson (5), Marianne Jansson (5), Patrik Medstrand (4), Hans Norrgren (1)

(1) The Department of Clinical Sciences Lund, Lund University, Lund, (2) Environment development action in the third world (ENDA), Bissau, Guinea-Bissau, (3) The National Public Health Laboratory, Bissau, Guinea-Bissau, (4) The Department of Translational Medicine, Lund University, Malmö, (5) The Department of Laboratory Medicine, Lund University, Lund

INF-P024 Is low-level HIV-1 viraemia associated with elevated levels of markers of immune activation, coagulation and cardiovascular disease?

Olof Elvstam (1), Patrik Medstrand (1), Marianne Jansson (2), Per-Erik Isberg (3), Magnus Gisslén (4), Per Björkman (1)

(1) Department of Translational Medicine, Lund University, Malmö, (2) Department of Laboratory Medici, Lund University, Lund, (3) Department of Statistics, Lund University, Lund, (4) Institute of Biomedicine, Department of Infectious Diseases, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Göteborg

INF-P025 The Impact of Virally Induced Hepatic Inflammation and Low to Moderate Alcohol Consumption on Liver Transient Elastography (Fibroscan®) in Patients With Chronic Hepatitis C Virus Infection Treated With Direct-Acting Antivirals

Christoffer Ruus (1), Gunnar Norkrans (1), Magdalena Ydreborg (1), Rune Wejstål (1)

(1) Inst. för biomedicin, Göteborgs Universitet, Göteborg

INF-P026 Kan en enkel algoritm förenkla monitorering av HIV-behandling i låginkomstländer?

Johannes Thorman (1), Per Björkman (2,3), Fregenet Tesfaye (2), Asiya Jeylan (4), Taye Tolera Balcha (2,5), Anton Reepalu (2,3)

(1) Medicinska fakulteten, Lunds Universitet, Malmö, (2) Klinisk infektionsmedicin, Lunds Universitet, Malmö, (3) VO Infektionssjukdomar, SUS Malmö, Malmö, (4) Adama Hospital Medical College, Adama, Etiopien, (5) Armauer Hansen Research Institute, Addis Abeba, Etiopien

INF-P027 Hepatit B-vaccination av studenter vid Umeå universitet

Jonas Stenberg (1), Martin Angelin (1)

(1) Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

INF-P028 Bärarskap av meningokocker hos universitetsstudenter i Sverige

Olof Säll (1), Bianca Stenmark (2), Lorraine Eriksson (2), Sara Thulin Hedberg (2), Per Olcén (2), Hans Fredlund (2), Paula Mölling (2), Susanne Jacobsson (2)

(1) Infektionskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro, (2) Laboratoriemedicinska kliniken, Klinisk Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro

INF-P029 Erfarenheter från 5 års användande av Xpert MTB/RIF i Västmanland

Emeli Månsson (1), Ingrid Selmeryd (1)

(1) Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

INF-P030 Respiratoriska Adenovirusinfektioner hos immunkompetenta och immunsupprimerade, likheter och skillnader

Sara Cederwall (1), Lisa Påhlman (1)

(1) Infektionsmedicin, SUS, Lund

INF-P031 Kartläggning av ökat antal fall av Chlamydia psittaci i Västra Götaland

Martina Sansone (1), Anna Lindqvist Angervall (2), Peter Almerson (2), Leif Dotevall (2)

(1) Klinisk Mikrobiologi/Vårdhygien, Sahlgrenska Universitetsjukhuset, Göteborg, (2) Smittskydd, Västragötalandregionen, Göteborg

INF-P032 A population-based study on the treatment and outcome of enterococcal prosthetic joint infections. A consecutive case series of 55 cases.

Olof Thompson (1), Magnus Rasmussen (1), Anna Stefánsdóttir (2), Bertil Christensson (1), Per Åkesson (1)

(1) VO Infektionssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet; Lund, (2) VO Ortopedi, Skånes Universitetssjukhus, Lunds Universitet; Lund

INF-P033 Få recidiv trots hög andel epiduralabscesser bland spondylodiskiter i Värmland 2010–2016

Johan Wern (1), Staffan Tevell (1,2), Bo Söderquist (3)

(1) Infektionskliniken, Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstad, (2) Centrum för Klinisk Forskning, Region Värmland, Karlstad, (3) Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet, Örebro

INF-P034 Helgenomsekvensering vid misstänkt protesinfektion

Elin Andersson (1,2), Åsa Nilsdotter (1), Olov Svartström (2,3)

(1) Infektionskliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, (2) Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping (3) Numera: Folkhälsomyndigheten, Solna

INF-P035 Staphylococcus capitis – näsor, neonataler och nyopererade

Staffan Tevell (1, 2), Sharmin Baig (3), Bengt Hellmark (2), Åsa Nilsdotter-Augustinsson (4), Bo Söderquist (2), Marc Stegger (3)

(1) Infektionskliniken samt Centrum för Klinisk Forskning, Centralsjukhuset i Karlstad, Karlstad (2) Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Örebro Universitet, Örebro, (3) Avdelningen för Bakterier, Parasiter och Svamp, Statens Seruminstitut, Köpenhamn, Danmark, (4) Infektionskliniken Region Östergötland, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

INF-P036 Protesinfektioner i höft och knä i Västerbotten 2014-2016

Jens Backman (1), Christer Mehle (1)

(1) Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

INF-P037 Fcγ-receptorpolymorfismer associerade med kliniska symtom hos patienter med immunoglobulin G-subklassbrist

Per Wågström (1,2), Naomi Yamada-Fowler (3), Charlotte Dahle (4), Åsa Nilsdotter-Augustinsson (2,5), Malin Bengnér (6), Peter Söderqvist (3), Janne Björkander (7)

(1) Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, (2) IKE, Linköpings Universitet, Linköping, (3) Cellbiologen Linköping, IKE, Linköpings Universitet, Linköping, (4) Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, IKE, Linköpings Universitet, Linköping, (5) Infektionskliniken, Linköpings Universitetssjukhus, Linköping, (6) Smittskydsenheten, Region Jönköpings län, Jönköping, (7) Klinisk immunologi, IKE, Linköpings Universitet, Linköping

INF-P038 En deskriptiv analys av infektionsfokus och etiologi hos patienter med neutropen feber i region västmanland

Torbjörn Larsson (1)

(1) Västmanlands sjukhus, Västerås

INF-P039 Nationellt Programområde (NPO) för infektionssjukdomar – Vad är det?

Maria Furberg (1), Lars Magnus Andersson (2), Henrik Eliasson (3), Anita Hällgren (4), Anna Jerkeman (5), Christina Walldin (6), Kristoffer Strålin (7)

(1) Norra sjukvårdsregionen, Infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, (2) Västra sjukvårddsregionen, Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (3) Uppsala/Örebro-regionen, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Örebro, Örebro, (4) Sydöstra sjukvårdsregionen, Infektionskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, (5) Södra sjukvårdsregionen, Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, (6) Region Stockholm-Gotland, Stockholms läns landsting, Stockholm, (7) Region Stockholm-Gotland, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Stockholm

INF-P040 Könsskillnader i uttryck av östrogenreceptor β2 i vita blodkroppar (PBMC)

Peik Brundin (1), Birgitta Evengård (1), Britt-Marie Landgren (2), Anders Johansson (1), Ivan Nalvarte (3)

(1) Klinisk Mikrobiologi, Infektionssjukdomar, Umeå Universitet, Umeå, (2) Gynekologi och Obstetrik, Karolinska Institutet, Huddinge, (3) Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet, Huddinge

INF-P042 Post-infektiös trötthet efter sorkfeberinfektion

Maria Furberg (1,2) Cynthia Anticona (3), Barbara Schumann (3)

(1) Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet, Umeå (2) Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå (3) Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå Universitet, Umeå

IFIS-P101 Svenska resenärers förhållningssätt till smittrisker och smittförebyggande åtgärder i samband med utlandsresa

Jessica Hjalmarsson (1), Ramona Fust (1)

(1) Infektionskliniken Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping

IFIS-P102 Överleva Sepsis – Hälsorelaterad livskvalitet efter sepsis

Sandra Myrberg (1), Jenny Kostov Kanebjörk (1)

(1) Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

IFIS-P103 Experiences of a web-based health-diary from the perspective of patients with primary immune deficiency diseases

Ramona Fust (1), Christina Petersson (2)

(1) Infektionskliniken Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, (2) Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Jönköpings universitet, Jönköping

IFIS-P104 Från mottagning till självadministrering – upplevelser och erfarenheter av den första tiden med immunglobulinbehandling i hemmet

Viktoria Kristoffersson (1), Cecilia Nilsson (2)

(1) Infektionskliniken, Sunderby sjukhus, Region Norrbotten, Luleå, (2) Infektionskliniken, Vrinneviksjukhuset, Region Östergötland, Nörrköping

IFIS-P105 Decreasing burden of treatment, Patient-reported experiences of subcutaneous facilitated immunoglobulin treatment (fSCIg)

Ramona Fust (1), Carina Hagstedt (2), Christina Petersson (3,4)

(1) Infektionskliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset i Linköping, Linköping, (2) Infektionsmottagning, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping (3) Jönköpings Universitet, Jönköping, (4) Vrinneviksjukhuset, Region Östergötland, Norrköping

IFIS-P106 Sjuksköterskans erfarenheter och hantering av etiska utmaningar på en infektionsavdelning. En kvalitativ intervjustudie.

Anna Gustavsson (1) Maria Kling Kullback (2)

(1) Infektionskliniken, avdelning 66, Södersjukhuset, Stockholm, (2) Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus, Västerås

MI-P201 Whole-genome sequencing to elucidate a potential MRSA outbreak

Sara Mernelius (1), Malin Bengnér (2) Sofia Wetterbrandt (2) Amelie Magnander (2)
(1) Laboratoriemedicin, Region Jönköpings län, Jönköping (2) Smittskydd och Vårdhygien, Region Jönköpings län, Jönköping

MI-P202 Clonal endemic outbreak of tobramycin-resistant Staphylococcus aureus in a Swedish neonatal intensive care unit

Anna Jogenfors (1), Sara Mernelius (1), Jan Söderman (1), Malin Bengnér (2), Fredrik Ingemansson (3), Sofia Wetterbrandt (2), Andreas Matussek (1,4,5).
(1) Department of Laboratory Medicine, Region Jönköping County,  Jönköping, (2) Office for Control Department of Communicable Diseases Control, Region Jönköping County, Jönköping, (3) Department of Pediatrics, County Hospital Ryhov, Jönköping, (4) Division of Clinical Microbiology, Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, Huddinge, (5) Karolinska University Laboratory, Stockholm

MI-P203 Helgenomsekvensering (WGS) - erfarenheter efter ett år i klinisk rutin

Jenny Welander (1), Marjan Nosouhi (1), Bitta Bakhshi (1), Maria Gideskog (2), Anders Johansson (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland (2) Smittskydd och vårdhygien, Region Östergötland

MI-P204 Evaluation of the eazyplex® MRSAplus assay for rapid identification of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and detection of the virulence factor Panton-Valentine leukocidin (PVL) in clinical isolates

Hilde Riedel (1, 2), Anna Hill (1), Anna-Karin Smekal (1)
(1) Uppsala University Hospital, Department of Clinical Microbiology, Uppsala, (2) Uppsala University, Department of Medical Sciences, Section of Clinical Bacteriology, Uppsala

MI-P205 Helgenomsekvensering ”One analysis fits all” – Ett år med rutinmässig epidemiologisk typning öppnade upp för andra användbara applikationer inom MRB-diagnostiken

Patrik Jonsson (1), Karolina Ininbergs (1), Isak Sylvin (2), Christian G. Giske (1,3) och Aina Iversen (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna (2) Clinical Genomics, SciLifeLab (3) Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Stockholm

MI-P206 Comparative evaluation of five serological tests for the diagnosis of leishmaniasis in a non-endemic setting

Leigh Davidsson (1), Georgina Isak(1), Sara Karlsson Söbirk(2)
(1) Enheten för parasitologi, Folkhälsomyndigheten (2)Infektionsenheten, Lunds Universitet och Region Skåne

MI-P207 Cyclospora cayetanensis infections in Sweden – underdiagnosed or uncommon?

Therese Bergstrand (1), Jessica Beser (1)
(1) Enheten för Parasitologi, Folkhälsomyndigheten, Solna

MI-P208 Diagnostik av EHEC – screening, direkt frågeställning eller både och?

Åsa Valve (1), Marcus Johansson (1), Heléna Larsson (1), Annika Wistedt (1), Thomas Schön (1,2).
(1) Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi, Länssjukhuset i Kalmar, Region Kalmar Län, (2) Avdelningen för Infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, Region Kalmar Län

MI-P209 Förekomst av chikungunya hos svenska resenärer vintersäsongen 2018/2019

Maria Andersson (1), Sandra Söderholm (1), Niklas Edner (1)
(1) Avdelningen för Mikrobiologi, Folkhälsomyndigheten, Solna

MI-P210 Molekylärepidemiologi av denguevirus i Afrika baserat på resenärer inkommande till Sverige

John H-O. Pettersson (2,3,4), Kristian Alfsnes (1), Maria Andersson (2), Nina Lagerqvist (2), Sandra Söderholm (2), Jenny Verner-Carlsson (2)
(1) Folkhelseinstituttet, Oslo, Norway, (2) Folkhälsomyndigheten, Solna, (3) IMBIM, Uppsala Universitet, Uppsala, (4) The University of Sydney, Sydney, Australia

MI-P211 Restoration of the gut microbiome by fecal microbiota transplantation, in Clostridium difficile infected patients, was initiated by a community shift involving six key bacterial families.

Malin Bergman Jungeström (1), Jie Xu (1), Lena Serrander (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, DC, US Linköping

MI-P212 Serodiagnosis of Lyme borreliosis – is IgM in serum more harmful than helpful?

Henrik Hillerdal (1), Anna J Henningsson (2,3)
(1) Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Region Jönköpings län, (2) Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län, (3) Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Linköping

MI-P213 Detection of Borrelia burgdorferi sensu lato in a recently established population of the taiga tick, Ixodes persulcatus in Sweden

Peter Wilhelmsson (1), Thomas G.T Jaenson (2)
(1) Department of Clinical Microbiology, Division of Medical Services, Ryhov County Hospital, Jönkoping, Sweden, and Division of Medical Microbiology, Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping, (2) Medical Entomology Unit, Department of Organismal Biology, Evolutionary Biology Centre, Uppsala University, Uppsala

MI-P214 CXCL13 i diagnostik av neuroborrelios - utvärdering av ReaScan CXCL13 på färska, frusna respektive kylförvarade likvorprover

Anna J Henningsson (1,2), Malin Lager (1), Paula Gyllemark (3), Gärda Andersson (1), Oskar Ekelund (4), Martin Sundqvist (5)
(1) Klinisk mikrobiologi, Region Jönköpings län, (2) Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin, Linköpings Universitet, (3) Infektionskliniken, Region Jönköpings län, (4) Klinisk mikrobiologi, Region Kronoberg (5) Klinisk mikrobiologi, Region Örebro län

MI-P215 Förhöjt CXCL13 i likvor - om inte neuroborrelios, vad är det då?

Anna J Henningsson (1,2), Haitham Baqir (1), Lena Serrander (1,2)
(1) Klinisk mikrobiologi, Region Östergötland, (2) Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

MI-P216 Serological profile of TBE-infected patients in a vaccinated community – can you tell the difference?

Albinsson (1,2), Å. Lundkvist (1,2), S. Vene (4), J. Blomberg (2,3), B. Rönnberg (1,2)(1) Laboratory of Clinical Microbiology/Virology, Uppsala University Hospital, Uppsala, Part of Uppsala Academical laboratory, (2) Department of Medical Biochemistry and Microbiology, Zoonosis Science Center, Uppsala University, Uppsala, (3) Department of Medical Sciences, Uppsala Academic Hospital, Uppsala University, Uppsala, (4) Public Health Agency of Sweden, Stockholm

MI-P217 Dags att byta till blododling med ett stick!

Claes Henning (1), Anders Bengtsson Lundqvist (2), Elin Edman-Haglind (3), Gunnar Jacobsson (3,4), Maria Palmé (5), Hanna Ramström (5), Michael Stofkoper (2), Michael Toepfer (5)
(1) Mikrobiologiska laboratoriet, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, (2) Infektionsenheten, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), Borås, (3) Infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus (SKAS), Skövde, (4) CARe-Centre for Antibiotic Resistance Research, Inst f Biomedicin, Göteborgs Universitet, (5) Mikrobiologiska laboratoriet, Unilabs, Skövde

MI-P218 Snabbare svarstider för blododlingar efter utlokalisering av blododlingsskåp inom Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolina Ininbergs (1,3), Sharareh Sheikholeslami (1), Monica Kedfors Holm (2), Volkan Özenci (2,3), Projekt- och styrgrupp Blododling KUL 24Sju (1,2,4,5,6), Förvaltning KUL 24Sju Mikrobiologi (1,5).
(1) Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna (2) Klinisk Mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge (3) Institutionen för Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Huddinge (4) KUL Informatik och IT, Karolinska Universitetslaboratoriet (5) Klinisk Kemi, KUL 24Sju, Karolinska Universitetslaboratoriet (6) Laboratorier för närvård och preanalys, Karolinska Universitetslaboratoriet

MI-P219 Utvärdering av BD Phoenix™ för automatiserad resistensbestämning

Susann Skovbjerg (1, 2), Marie Lignell (1), Sara Gianello (1), Fedaa Haj Salem (1), Åsa Strandberg (1)
(1) Klinisk Mikrobiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, (2) Avd för Infektionssjukdomar, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

MI-P220 Utvärdering av Amplidiag H. pylori+ClariR för diagnostik av H. pylori i vävnad

Karin Amilon (1), Malin Grabbe (1), Claudia Beck Eichler Jonsson (1), Christian G. Giske (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

MI-P221 Införande av ny metod för påvisande av Mycoplasma genitalium makrolidresistens på Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetslaboratoriet

Penelope Ann Shah (1), Hamzah Safari (1), Johan Aarum (1), Eva-Lena Ericson (1)

(1) Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset

MI-P222 Utvärdering av metoder för resistenspåvisning av makrolider i Mycoplasma genitalium

Björn Herrmann (1,2), Karolina Gullsby (1,2), Linda Lindh (1), Ruben Adriaenssens (3), Karin Malm (3)
(1) Enheten för klinisk mikrobiologi, Region Gävleborg, Gävle, (2) Centrum för forskning och utveckling, Uppsala Universitet/ Region Gävleborg, Gävle, (3) Sektionen för klinisk mikrobiologi, Akademiska sjukhuset, Region Uppsala, Uppsala

MI-P223 Uppföljning av kronisk hepatit B med HBV-DNA och kvantitativt HBsAg

Amanda Nyström (1), Mats Haglund (2), Thomas Schön (1)
(1) Avdelningen för Klinisk Mikrobiologi, Länssjukhuset i Kalmar, Region Kalmar Län, (2) Avdelningen för Infektionsmedicin, Länssjukhuset i Kalmar, Region Kalmar Län

MI-P224 Införande av ny metod för HDV-RNA kvantifiering på Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Annie Hsieh (1), Hamzah Safari (1), Niklas Björkström (1), Shaman Muradrasoli (1)
(1) Klinisk mikrobiologi Karolinska Universitetslaboratoriet

MI-P225 Verifiering av Quantiferon-TB Gold Plus med CLIA på plattformen Liaison XL

Sandra Brantestig (1), Annica Kinnunen (1), Robert Dyrdak (1,2), Karin Restorp (1), Jenny Ahlqvist (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset, (2) Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi, Karolinska Institutet

MI-P226 Kan gallöslighetstest användas för att skilja Streptococcus pneumoniae från Streptococcus pseudopneumoniae?

Rebecca Johansson Andersson (1), Carina Lindqvist Ivarsson (1), Frida Nilsson (1), Sofia Somajo (1), Oskar Ekelund (1)
(1) Klinisk Mikrobiologi, Region Kronoberg, Karlskrona

MI-P227 Metagenomic sequencing for pathogen detection in clinical samples

Maria Lind Karlberg (1), Erik Alm (1), Nina Lagerqvist (1), Reza Advani (1), Gabriel Östlund (1), Olov Svartström (1), Niklas Edner (1), Anna Risberg, (1) Karin Tegmark-Wisell (1)
(1) Public Health Agency of Sweden, Dept of Microbiology, Solna

MI-P228 GENSAM - Gemensam nationell hantering av sekvenseringsdata inom klinisk mikrobiologi

Carlo Berg (1), Olov Svartström (1), Anna Risberg (1), Karin Tegmark Wisell (1)
(1) Folkhälsomyndigheten, Solna

MI-P229 Den nya kompetensutvecklingsmetoden på Klinisk mikrobiologi i Linköping

Martina Nylander (1), Linnéa Jonsson (1)
(1) Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland

MI-P230 Stort intresse för en nationellt reglerad specialistutbildning hos yrkesverksamma biomedicinska analytiker och biomedicinska analytikerstudenter

Marcus Rehnberg (1), Gabriella Lillsunde Larsson (2) Maysae Quttineh (1)
(1) IBL (Swedish Institute of Biomedical Laboratory Science), Stockholm, (2) School of Health Sciences, Örebro University, Örebro

MI-P231 Unbiased RNA sequencing of HPV negative Cervical Cancers

Camilla Lagheden (1), K. Miriam Elfström (1,2), Jiayao Lei (3), Laila Sara Arroyo Mühr (1), Carina Eklund (1), Sara Nordqvist Kleppe (1), Bengt Andrae (3,4), Pär Sparén (3), Karin Sundström (1,5) and Joakim Dillner (1,5)
(1) Department of Laboratory Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm, (2) Regional Cancer Center Stockholm-Gotland, Stockholm, (3) Department of Medical Epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet, Stockholm, (4) Center for Research and Development, Uppsala University/Region of Gävleborg, (5) Karolinska University Laboratory, Karolinska University Hospital, Stockholm

MI-P232 Framgångsrik behandling av mukormykos med radikal kirurgi samt lokal och systemisk antimykotika

Åsa Gylfe (1), Tobias Jakobsson (2), Angeliki Vourtsi (3), Gunilla Rask (4), Maiken Cavling Arendrup (5)

(1) Institutionen för Klinisk Mikrobiologi, Umeå Universitetet, Umeå, (2) Infektionskliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, (3) Hematologsektionen, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, (4) Klinisk Patologi och Cytologi, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå, (5) Statens Serum Institut, och Universitetssjukhuset Rigshospitalet, Köpenhamn, Danmark

Footer