Speakers Corner

En nyhet på årets vecka är Speakers Corner. Idén bygger på att du som deltagare ska få möjlighet att ta del av korta presentationer från våra sponsorer i våra pauser. Cirka fem minuters aktuell information muntligt presenterad på vårt lilla speakers corner torg som finns i anslutning till lokalerna. Och precis som vår brittiska förlaga kommer det inte finnas projektorer eller dukar utan den goda talekonsten kommer vara i centrum. Välkommen att besöka torget!

Footer